EĞİTİM
Giriş Tarihi : 15-09-2019 22:57

Sevgili Veliler;

‘2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı’ Hessen Eyaleti’nde 12 Ağustos tarihinde başlamış bulunuyor.

Sevgili Veliler;

 

Gelmiş olduğu ülkenin dili adı altında çocuklarımızın Türkçe öğrenmelerine, yazmalarına, konuşmalarına, anlamalarına ve böylelikle dillerini bilen bireyler olarak, yaşamış oldukları ülkelere daha da faydalı olabilecekleri gibi, ecdadının geldiği ülkeyi, imanını, budununu, bayrağını ve kültürünü de unutmayacaktır.

Kendi ülkesinin dilini iyi bilenlerin, başka dilleri de daha iyi öğrendikleri bilim adamları tarafından bütün insanlığın da bilgisine sunulmuştur. Bir ulusun gerçek yurdu onun dilidir. Dil ulusal dileği belirten güçlü bir varlıktır. Ulusal dil yok olunca, ulusal duygu da çok geçmeden kaybedilebilir. Wilhelm Humbolt’un sözünden de anlaşılacağı gibi, Dilini iyi bilmeyen toplumlar, konuştukları dilin kültürünü de kabullenmeye müsaittirler.

Dilimizin öğrenilmesinde verilen imkanları değerlendirerek çocuklarımızın ecdadını ve tarihini unutmaması için yardımcı olmamız düşüncesiyle ülkemiz ve bütün dünya çocuklarına, insanlığa faydalı ve sağlıklı bir gelecek diliyorum.

Unutmayalım !...Kendi dilinde doğruyu bilmeyenler, başka dillerde yanlışı düzeltemezler’.

Dilin Önemi Hususunda;

Dilinizi iyi kullanınız. O, sizi saadete götürdüğü gibi, felakete de götürebilir.

Hz. Ali (r.a)

Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk Milleti, dilini de yabancı diller buyruğundan kurtarmalıdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Kendi dilini bilmeyen, başka dil öğrenemez.

 Bernard Show

Dil, insanın kendisidir ve zihin hayatımız onunla vardır.

 Ahmet Hamdi Tanpınar

Düşünce dilden, dil düşünceden doğar

  Eflatun

Dil, bir ulusun aynasıdır, bu aynaya baktığımız zaman, orada kendimizin en gerçek yankısını buluruz.

 Friedrich Schilerr  

Dil ile düğümlenen, diş ile çözülmez

 Kaşgarlı Mahmut

Bir ulusun gerçek yurdu onun dilidir,  Dil, ulusal dileği belirten güçlü bir varlıktır. Ulusal dil yok olunca, ulusal duygu da çok geçmeden kaybedilebilir.

 Wilhelm Humbolt

Kendi dilinde doğruyu bilmeyenler, başka dillerde yanlışı düzeltemezler.

Mehmet Şaşmaz