DİĞER
Giriş Tarihi : 20-02-2021 23:40   Güncelleme : 20-02-2021 23:40

Frankfurt Türk Cami Dernekleri Çalıșma Birliği 14 Mart 2021 Frankfurt Yabancılar Meclisi Seçimine 7 Liste ile katılıyor

Frankfurt Türk Cami Dernekleri Çalışma Birliği catısı altında 10 yıldır başarıyla işbirligi yapan listeler, aynı  işbirliğini 14 Mart 2021 tarihinde Frankfurt Yabancılar Meclisi - (KAV) seçimi ile başlayacak yeni dönemdede devam ettirme kararı almışlardır.

Frankfurt Türk Cami Dernekleri Çalıșma Birliği 14 Mart 2021 Frankfurt Yabancılar Meclisi Seçimine 7 Liste ile katılıyor

 

 

Frankfurt Yabancılar Meclisi, Frankfurt´ta yașayan Alman vatandașlığına geçmemiș yabancıları demokratik olarak temsil eden ve onların oylarıyla seçilen tek kurumdur. Dolayısıyla Frankfurt Yabancılar Meclisi Frankfurt´ta yabancıları ilgilendiren her konuda onların haklarını  savunan ve onları demokratik olarak temsil eden tek kuruluștur. Frankfurt Belediye Meclisi ve alt komisyonlar yabancıları ilgilendiren konularda Frankfurt Yabancılar Meclisi´nin fikrini almak zorundadır. Frankfurt Yabancılar Meclisi, Frankfurt belediyesi sınırları içerisinde Frankfurt Belediye Meclisi, ve bu meclis bünyesinden olușturulan belediye encümenliklerine  yabancıları ilgilendiren konularda danıșmanlık hizmeti vermektedir. Frankfurt Yabancılar Meclisi bu danıșmanlık hizmeti çerçevesinde her ay toplanır ve bu toplantılarda meclis üyeleri yabancıları ve toplumu ilgilendiren konularda önerge ve soru önergesi verebilir. Soru önergeleri devamlı surette ilgili belediye kurulușları tarafından cevaplanır, önergeler ise ilgili komisyonlar ve Frankfurt Belediye Meclisi tarafından kabul edilmesi durumunda  hayata geçer.

 

Frankfurt Türk Cami Dernekleri Çalışma Birliği catısı altında işbirliği yapan listeler önümüzdeki dönemde ağırlıklı olarak aşağıda belirtilen konu ve alanlarda çalıșmalar yapmayı planlamaktadır:

 • Kendi dini ve kültürel kimliğini kaybetmeden, esit haklara sahip olma, katılım ve uyum
 • Göçmenler için seçme ve seçilme hakkı,
 • Aşırı ayrımcılık, ırçılık, aşırı sağ radikalizm, antisemitizm ve İslam düşmanlığına karşı mücadele,
 • Kamu yönetimi ve sosyal kurumlarda kultürlerarası yeterlilik ve açılımı teşvik,
 • Eğitimde, iş hayatında ve hayatın her alanında eşit muamale ve şans eşitliği,
 • Asimili olmadan, uyumu teşvik,
 • Müslümanların ve kuruluşlarının kurumsal entagrasyonunu teşvik,
 • Müslüman gençlik çalışmalarını teşvik,
 • Herkes bütcesine uygun (sosyal) konut,
 • Okullarda ve anakollurında çok dilliliğin teşvik edilmesi.

 

Korona Virüsü salgınına karşı alınan tetbirler çerçevesinde, seçim günü oy kullanma merkezlerinde sandık önünde fazla insan kalabalığı oluşmasını önlemek amacıyla daha çok mektupla oy kullanılması (Briefwahl) teşvik edilmektedir. 14 Mart 2021 tarihi itibariyla 18 yaşını doldurmuş ve en az üç aydır Frankfurt´ta ikamet eden seçmenler

 

https://wahlschein.ekom21.de/IWS/start.do?mb=6412000

 

Internet adresinden maktupla oy kullanmak için müracat edebilirler.

Mektupla oy kullanmak ismeyen seçmenler ise, 14 Mart 2021, seçim günü ikamet adreslerine yollanan „Wahlbenachrichtigung – seçim bildirimi“ belgeseinde belirtilen adresetki sandıkta bu belge yada kimliklerini ibaz ederek oylarını kullanabilirler.

 

Her seçmenin seçilecek yabancılar meclisi üyesi kadar yani (Frankfurt Yabancılar Meclisine 37 aday seçileceği göre) 37 oy hakkı vardır. Seçmen bu hakkını isterse tek bir listeye oy vererek – bu durumda oylar listedeki adaylara eșit șekilde dağıtılır – kullanabilir. İsterse çeșitli listelerde seçilmesini istediği adaylara tek tek oy verebilir burada bir adaya bir, iki yada üç oy verebilir. İsterse bir listeye oy verir, beğenmediği adayların üzerini çüzebilir, kalan oyları bașka listede beğendiği adaya verebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, verilen oyların toplamının (Frankfurt Yabancılar Meclisi seçiminde) kesinlikle 37´yi geçmemesidir. Bu seçim sistemine göre adaylar listedeki sıralamalarına göre değil aldıkları oy sayısına göre seçilirler.

 

Kamuoyunun malumu olduğu gibi, Hessen Eyalet Meclisi geçtigimiz yıl bir yasa değişikliğine giderek, yabnacılar maclisi seçim yapılması konusunu yasal zorunluluktan çıkarıp mahalli idarelerin inisyatifine bırakmıştır. Önümüzdeki dönemlerde, yabancılar meclisi seçimlerinde katılımın düşük olması, seçilmiş yabancılar meclislerinin başarılı olmaması, düşük profilli olması durumlarında, gelecek seçimlerde mahalli idarelerin yabancılar meclisi seçimi yaptırmayıp onun yerine atanmışlardan oluşan uyum komisyonları oluşturulması yönündeki kamuoyu baskısını artıracaktır. Buna mahal vermemek için seçmenlerin yoğun şekilde sandıkta yada mektupla oy vermeleri büyük önem arzetmetedir.

 

Bu nedenle Frankfurt Türk Cami Dernekleri Çalıșma Birliği 14 Mart 2021 tarihinde yapılacak Frankfurt Yabancılar Meclisi seçimine son derece büyük önem vermekte ve catısı altında işbirliği yapmayı planlayan 7 gelecek dönem Frankfurt Yabancılar Meclisi çalıșmalarında daha etkin olmayı hedeflemektedir. 

 

Frankfurt Türk Cami Dernekleri Çalıșma Birligi bünyesinden çıkan listeler ve bu listelerin koordintörlerinin irtibat bilgileri așagıda verilmiștir:

 •  Liste 3 – Emigranten Union (EU)

Koordinatorler: Asım Tozoğlu (Tel./WhatsApp: 0177/3679190), Yakup Ürün (Tel./WhatsApp: 0178/8147239)

 • Liste 18 – Gemeinsam für Starkes Frankfurt (GfSF)

Koordinatör: Alpay Duru (Tel./WhatsApp: 0173/3172357)

 • Liste 26 – Liste Aktiv (LA)

Koordinatör: İsa Çöl (Tel./WhatsApp: 0163/7853570)

 • Liste 28 – Gemeinsam für Frankfurt (GFF)

Koordinatör: Coşkun Taş (Tel./WhatsApp: 0178/4135924)

 • Liste 35 – Ausländische Interessenvertretung (A.I.V.)

Koordinatörler: Rahmi Șeker (Tel./WhatsApp: 0177/8353727), Dr. Hüseyin Kurt (Tel./WhatsApp: 0177/9762795)

 • Liste 39 – Türkisch-Deutsche Liste Frankfurt (TDF)

Koordinatör: Cem Kutay (Tel./WhatsApp: 0163/6666651)

 • Liste 46 - YUNUS EMRE KULTUR VEREIN (YEKV)

Koordinatörler: Abdullah Kaya (Tel./WhatsApp: 0176/95495706), Kurşat Esmer (Tel./WhatsApp: 0173/3866662)

 

Frankfurt Türk Cami Dernekleri Çalıșma Birliği, Alman vatandașlığına geçmemiș olan yabancı seçmenlerimizin 14 Mart 2021 Pazar günü Frankfurt Yabancılar Meclisi seçiminde sandıkta, yada şimdiden muktupla oy verirken işbirliği yapan bu listeleri tercih etmelerini ve böylece Frankfurt Yabancılar Meclisi´nin gelecek dönem çalıșmalarında daha etkin olma görevi vereceğini temenni ediyor, Frankfurt Yabancılar Meclisi seçiminin tüm Frankfurt halkı için hayırlı olmasını diliyoruz.

 

 

Dr. Hüseyin Kurt

Frankfurt Türk Cami Dernekleri

Calıșma Birligi Koordinatörü