DÜNYA
Giriş Tarihi : 15-07-2021 18:20   Güncelleme : 15-07-2021 18:24

Hessen'de Türkçe için Mücadeleye Devam

Pazar günü 11.07.2021 tarihinde Hotel&Restaurant Glashütten'de Türkçe'nin Hessen Eyaleti okul sisteminde 2. ve 3. yabancı dil olarak kalıcı bir şekilde yer almasına yönelik HTDIP'nin değerlendirme toplantısı geniş katılımla ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Hessen'de Türkçe için Mücadeleye Devam


Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu'nun (HTDIP) ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu değerlendirme
toplantısına Hessen Eyalet Parlamentosundaki Türk kökenli Milletvekilleri, koalisyon hükümeti
kanadından İsmail Tipi (CDU) ve Taylan Burcu (Yeşiller), muhalefet kanadından Turgut Yüksel (SPD) ve
Saadet Sönmez (Sol Parti) katılmışlardır. Hessen Eyaleti'nde faaliyet gösteren 30'un üzerindeki Türk sivil
toplum kuruluşundan ve Hessen Yabancı Dil İnisiyatifi'nden temsilcilerinin katıldığı toplantıya ayrıca T.C.
Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer ve Eğitim Ataşesi Dr. Bora Başaran da davetli olarak katılmışlardır.
Açılış selamlamasını Glashütten Belediye Başkanı Thomas Ciesielski (CDU) yapmıştır. Thomas Ciesielski
yaptığı selamlama konuşmasında Türkçe'nin Hessen Okul Sisteminde yabancı dil olarak yer
verilmemesinin büyük bir eksiklik olduğunu ve bu eksikliğin mutlaka en kısa zamanda giderilmesi
gerektiğini belirtmiş, bu konudaki çalışmalara destek olacağını ve konu için elinden gelen katkıyı yapmaya
hazır olduğunu belirtmiştir.


HTDIP Sözcüsü Atila Karabörklü Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu adına yaptığı selamlama
konuşmasında Türkçe'nin okul sisteminde yer almasına yönelik siyasi süreci ve buna dönük yapılan
çalışmaları özetleyerek, HTDIP olarak Türkçe'nin Hessen okullarında yabancı dil dersi olarak yer
almasının, Türkiye'den işçi göçünü kutladığımız 60. yılında verilebilecek bir mesajın, sosyal, kültürel ve
ticari alanlara yansımanın ötesinde ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı yürütülen çalışmalar bağlamında önemli
bir etken olacağının altını çizmiştir. HTDIP olarak her türlü ayrımcılığa karşı olunduğunu ve Türkçe’ye de
programa dahil edilen yabancı dillere uygulanan kriterlerin uygulanmasını beklediklerini, bunun
sağlanması için gerekli tüm girişimleri yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini ve böylece
Türkçe'nin yabancı dil olarak Hessen okul sisteminin kalıcı bir parçası olması için çalışmaları mevcut
imkanlar çerçevesinde başarıya ulaşıncaya kadar sürdüreceklerini belirtmiştir. Bu süreçte Hessen
Hükümeti tarafından uygulanmak istenen ve geçmişte farklı nedenlerden dolayı başarısızlıkla sonuçlanan
Türkçe ile ilgili hiçbir projede ve okul denemelerinin içinde yer almayacaklarını belirtmiş, Türk
toplumunun ortak talebinin eyalet hükümeti tarafından diğer dillere uygulanan kriterlerin aynısının
olması yönünde olduğunu defaatle dile getirmiştir.


Toplantıya katılan Hessen Parlamentosundaki Türk kökenli Milletvekilleri İsmail Tipi, Taylan Burcu, Turgut
Yüksel ve Saadet Sönmez Hessen Parlamentosundaki gelişmeleri, partiler içinde ve partiler arasında
yapılan değerlendirmeleri dile getirmişler, ortak görüş olarak Türkçe'nin Hessen Okul Sisteminde yer
Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu Initiativplattform der Türkischen Vereine und Verbände Hessen
alması yönündeki çalışmalara siyasi olarak tam destek verdiklerini belirtmişlerdir. Bu konuda HTDIP
bünyesinde Türk sivil toplum kuruluşlarının taleplerinin çok etkili bir şekilde Hessen Parlamentosuna ve
Hessen Parlamentosundaki grubu bulunan partilere yansıdığını belirtmişler, bu çalışmaların devam
etmesinin büyük öneme sahip olduğuna vurgu yapmışlardır. Toplantıya katılan Milletvekillerinin Türkçe
konusunda olduğu gibi diğer önemli konularda da Türk sivil toplum kuruluşlarıyla beraber yakın işbirliği
ve dayanışma içerisinde aynı yönde çalışma konusundaki dilekleri, katılımcı kuruluşlar tarafından çok
olumlu karşılanmıştır.


Milletvekillerinin görüşlerinden sonra T.C. Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer evvelce Hessen Eyaleti
Başbakanı Volker Bouffier ve son olarak Eğitim Bakanı Prof. Alexander Lorz ile yapılan resmi görüşmeler
hakkında toplantıya katılanlara bilgi vermiştir. Başkonsolos Erdem Tunçer yapılan bu görüşmelerde diğer
önemli konuların yanı sıra Türkçe'nin Hessen okul sisteminde yer almasına yönelik Türk toplumunun
talep ve beklentilerini Alman muhataplarına kapsamlı biçimde aktardığını, bu bağlamda Türk sivil toplum
kuruluşlarının Hessen Hükümeti'den beklentilerini de dile getirdiğini belirtmiştir. Bu çerçevede
önümüzdeki dönemde Hessen Eğitim Bakanlığının Türkçe'nin yabancı dil dersi olarak okutulmasını pilot
projeler aracılığıyla denemesinin Hessen’deki Türk toplumu tarafından benimsenmeyeceğini
vurguladığını paylaşan Başkonsolos Tunçer, Eğitim Bakanı Prof. Lorz’a Hessen'deki Türk toplumunun
Türkçe ile ilgili taleplerinin hakkaniyete uygun biçimde ve diğer dillere uygulanan kriterler çerçevesinde
yanıtlanması beklentisini ilettiğini belirtmiştir.


Değerlendirme toplantısının son bölümünde katılımcı dernek temsilcileri konu ile ilgili soru, görüş ve
düşüncelerini açıklamışlardır. Bu bölümde yapılan çalışmaların sistemli bir şekilde ve belirli aralıklarla
devam etmesi konusunda ortak görüş ortaya konulmuş, önümüzdeki dönemlere dönük aktiviteler için
somut önerilerde bulunulmuştur.


Kapanış konuşmasında, içinden geçtiğimiz toplumsal kututuplaşma ortamına rağmen Türk toplumunun
çoğulcu ve demokratik değerlere sarılarak, tarihsel ortak değerler ve ortak konular temelinde
toplumumuzun Almanya'daki sorunlarına, Almanya merkezli çözümler üretmemizin önemli olduğuna
vurgu yapılmıştır. Parçası olunan ve içinde yaşanılan toplumdaki sorunlara rağmen barış, karşılıklı anlayış
ve hoşgörü, dayanışma, önyargısız konuşma ve yapıcı tartışmaya dayalı kültürün tekrar canlandırılması
gerektiği, Alman kurum ve kuruluşları ile de yakın diyaloğun çok önemli olduğu dile getirilmiş, bu sürecin
eş zamanlı olarak sürdürülmesinin gerekliliğinin altı çizilerek tüm katılımcılara desteklerinden ve
katılımlarından dolayı teşekkür edilmiştir.


Atila Karabörklü
HTDIP Sözcüsü