DÜNYA
Giriş Tarihi : 09-04-2022 22:34

Misafir İşçilik’ten Günümüze

(Değeri Bilinmeyen) Değerli Göçmenler – ‘Misafir İşçilik’ten Günümüze

Misafir İşçilik’ten Günümüze

 

MANNHEIM. 1961 yılında imzalanan Türkiye-Almanya İşgücü Antlaşması’yla iki ülke arasında yeni bir dönem başladı. “Misafir işçi” kavramını belleklere kazıyan bu antlaşmanın öncesi, sonrası ve günümüze yansımaları, Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü (DTI) ile MARCHIVUM’un (Mannheim Şehir Arşivi) ortaklaşa düzenlediği bir etkinliğin ana konusuydu. 6 Nisan Çarşamba günü Friedrich-Walter-Saal’da düzenlenen “(Değeri Bilinmeyen) Değerli Göçmenler – ‘Misafir İşçilik’ten Günümüze” başlıklı sempozyumda kültür ve ekonomi alanlarında uzman konuşmacılar, göçün eğitim alanına ve iş piyasasına etkilerinin yanısıra siyasi yansımalarını, kültür ve etnik kökenin günümüzdeki değerini tartıştılar.

Açılış konuşmasında kişisel göç hikayesine de değinen DTI Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan (SUNTAT) göçün katkılarına vurguda bulunarak “Türkiye’den ve diğer memleketlerden göçmüş insanların, şehrimizi ve Almanya’yı daha çeşitli, renkli ve canlı bir hale getirdiğinden şüphe duyulamaz. Bu değerler, korumamız ve gözetmemiz gereken bir zenginlik ve birlikte inşa ettiğimiz geleceğimizin garantisidir” dedi.

Şehir Arşivi Müdür Yardımcısı Dr. Harald Stockert (MARCHIVUM) tarihi öğelerle zenginleştirdiği sunumunda, diğer çevre şehirlere göre görece genç sayılan Mannheim’ın 17. yüzyılda kuruluşundan bu yana hep bir göç merkezi olduğuna değinerek “bunu daha o dönem şehir imtiyazlarını konu alan belgelerin dört ayrı dilde yayınlamasından da anlıyoruz” dedi.

Kültürlerarası yetkinlik ve kültürel çeşitlilik konularında uzman Prof. Dr. Bettina Franzke (HSPV NRW) konuşmasında “etnik köken ve kültür günümüz toplumu tarafından abartılıyor mu yoksa azımsanıyor mu?” sorusunda yanıt ararken “Etnik köken ve kültür gerçekten var olan ve çoğu alanda bizi etkileyen yapıtaşlarıdır. Bunu inkar etmek, insan ihtiyaçlarına terstir ve saçma bir düşüncedir. Kendi etkin kökeni ve kültürünü tanımak, değer vermek ve çeşitliliklere karşı farkındalık kazanmak insanın özgüveni ve çevresine karşı sorumlulukları için önemlidir. Çeşitliliği göz ardı etmek ve sağcı partilere eleştirel sorular sormaktan vazgeçmek toplum için vahim bir sonuç yaratır. Çeşitliliklere karşı sorumlu bir tutum için öncelikle bu konuda farkındalık kazanmak, kültürün ve etnik kökenin günlük hayattaki etkilerini hissedebilmek gerekir. Örneğin kültürel farklılıkları tespit edebilmek ama olumlu ya da olumsuz diye birbirleriyle yarıştırmamak kültürel yetkinlik için önemli bir yaklaşımdır” dedi.

Meslek araştırmaları ve iş piyasası uzmanı Dr. Michael Stops (IAB) konuşmasında “Göçmenler kendi yetenek ve niteliklerine uygun bir şekilde iş piyasasında yer bulduklarında, sadece kendi  ekonomisinin gelişimine de büyük katkı sağlıyorlar. Bunun için de göçmenlerin iş dünyasında kendilerini gerçekleştirebilmeleri adına hızlı ve geçerli mesleki denklik prosedürleri şart” diyerek mesleki alanda Alman bürokrasinin hafifletilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Hochscule der Wirtschaft für Management’da Uluslararası İlişkiler alanında ders veren Prof. Dr. Savaş Genç “Göçmenlik ve İktisat Politikaları” konulu konuşmasında “Türkiye kökenli işletmeciler, Almanya’da 800.000 çalışana istihdam sağlıyor. Bu işverenler, yıllık yaklaşık 70.000 Avroluk ciro ile özellikle orta sınıfın kalkındırılması için büyük bir değer taşıyor” dedi.

Uzman sunumlarının ardından katılımcılar da söz alarak göçle ilgili tecrüberini paylaştılar. Konuklardan biri Almanya’ya göç etmiş “misafir işçilerin” – özellikle birinci neslin – o dönemdeki ağır çalışma koşullarının ve yaşadıkları zorlukların hala yeterince vurgulanmadığına değinerek “Buraya ayak basan ilk nesil entegre olabilmek için ne yeterli destek gördü, ne de vardiyalı çalışma saatlerinden dolayı dil öğrenebilmeye zaman ayırabildi. Özellikle kadın işçiler uzun çalışma saatlerinin yanısıra bir de ev işleriyle ilgilendikleri için Almanca öğrenmede büyük sıkıntı yaşadılar’’ dedi.

Etkinliğin sunumunu, Türk-Alman İş ve Eğitim Ensitüsü Proje Koordinatörü Gizem Weber gerçekleştirdi.

Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü 2012 Yılından Beri Faaliyette

Yönetim Bilimleri Yüksekokulu (Hochschule der Wirtschaft für Management – HdWM) bünyesinde 2012 yılında kurulan Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü (DTI) Mannheim ve RenNeckar Metropol Bölgesi başta olmak üzere eğitim ve katılım, iletişim ağı, bölgesel araştırma projeleri, göç ve uyum danışmanlığı alanlarında faaliyetler yürütmektedir. DTI, Baden Württemberg Eyaleti genelinde gençleri gönüllü çalışmaya teşvik etmek ve sosyal yardım kuruluşlarına bağış toplamak amacıyla düzenlenen geleneksel ‘Mitmachen Ehrensache’ (Katılmak Gönül İşi) adlı eylemin Mannheim Temsilciliği’ni yürütmektedir

Ökkeş TOYÖkkeş TOY