SAĞLIK
Giriş Tarihi : 05-05-2022 23:09

VEKÂLETEN BAKIM NEDİR? KİMLER NASIL FAYDALANIR?

AOK Hessen, etnik pazarlama müdürü Necati SUÖZER acıklıyor.

VEKÂLETEN BAKIM NEDİR? KİMLER NASIL FAYDALANIR?

 

Federal ve Eyalet çapında aşağıda belirtilen iki konu hakkında birçok kişiden sorular aldım. Buna istinaden, siz değerli okuyucularımıza bu konuları özetlemek istedim:

VEKÂLETEN BAKIM / Verhinderungspflege:

Bakım kasası, bakım derecesi 2 ile 5 arasında olan bakıma muhtaç kişilere, bakım hizmeti veren kişi tatile çıktığında ya da hastalandığında bakımı üstlenemediği durumlarda gereken vekâleten bakım maliyetini karşılar. Fakat bunun için bakıcının en azından altı aydır bakımı üstlenmiş olması şart koşulur.

Vekâleten Bakım Ücreti Kime Ne Kadar Ödenir?

Vekâleten bakım profesyonel bir bakıcı ya da evde bakım hizmeti veren bir kurum tarafından üstlenilirse takvim yılı başına 1.612 Euro tutarına kadar karşılanır. Bakıma muhtaç kişiyle ikinci dereceye kadar akraba olmayan uzaktan akrabalar ya da komşular tarafından sağlanan vekâleten bakım hizmetinde de 1.612 Euro’ya kadar ödenir.

İkinci dereceye kadar yakın akrabalar ya da bakıma muhtaç kişiyle aynı evde yaşayanların vekâleten bakımı üstlenmeleri söz konusu olduğunda bakım parasının tutarına göre bir ödeme yapılır. Bakım kasasının karşıladığı miktar tespit edilmiş olan bakım derecesi için öngörülmüş olan bakım parası tutarının 1,5 katını geçmemelidir.

Bu durumda bakımı üstlenen kişiye ek masraflar oluşursa (örneğin yol masrafları ya da gelir kaybı) ve bu kanıtlanabiliyorsa bunlar bakım kasası tarafından toplam 1.612 Euro’ya kadar karışlanabilir. Fakat üst sınır 1.612 Euro olup, bunun aşılmaması gerekir.

Vekâleten görülen bakım hizmetinde takvim yılı başına, altı haftaya kadar o zamana kadar alınan bakım parasının yarısının ödenmesine devam edilir.

Bakımı üstlenen kişinin dinlenme amaçlı tatile çıktığı süre boyunca bakım kasası emekli ve işsizlik sigortası primlerini ödemeye devam eder. Bu şekilde tatil zamanı süresindeki emeklilik hakları kesintiye uğramaz ve işsizlik sigortası güvencesi korunur.

Vekâleten bakım durumlarında kısa süreli bakım tutarının (takvim yılı başına 806 Euro’ya kadar) yüzde 50’si kadar olabilecek bir meblağ daha kullanılabilmektedir. Vekâleten bakımda kullanılan yükseltilmiş meblağ kısa süreli bakım için öngörülmüş olan ödeme miktarında dikkate alınmaktadır. Dolayısıyla vekâleten bakım için takvim yılı başına 2.418 Euro’ya kadar bir tutar ayrılmıştır.

BAKIM PERSONELİNİN SOSYAL GÜVENLİĞİ:

Bir insana evinde bakan kimse, büyük bir yük üstlenmektedir. Bakımı üstlenen kişiler-çoğunlukla kadınlar - kendi mesleğini kısmen ya da tamamen bırakmak zorunda kalır. Bu nedenle, bakım sigortası bakım işini üstlenen kişilerin sosyal güvencesi için ödemede bulunur.

Bakımı Yapan Kişi Kime Denir?

Bakım derecesi 2 ile 5 arasında olan bir ya da birden fazla bakıma muhtaç kişiye ücretli bir iş kapsamında olmadan en az haftada 10 saat ve düzenli olarak yine en az haftanın iki günü bakan kişi, bakım sigortası kapsamında Bakımı Yapan Kişi (Pflegeperson) olarak tanımlanır.

Bakımı yapan kişinin haftada 30 saatten fazla çalışarak ücret aldığı bir işi yoksa bakım sigortası emekli sigortası primlerini öder. Prim tutarı, bakım derecesine ve de hangi yardım türünün alındığına göre (sadece bakım parası alınması, sadece ayakta bakıma ilişkin ayni yardımlar ya da kombine yardımların alınması) belirlenir.

Ökkeş TOYÖkkeş TOY