DÜNYA
Giriş Tarihi : 08-10-2023 17:21

Frankfurt Havaalanı Federal Polis Teşkilatı „Bundespolizei“ Görev ve Yetkileri İle İlgili Kamuoyunu Bilgilendirdi

Frankfurt Türk Cami Dernekleri Çalışma Birliğinin inisiyatifi ve Frankfurt Yabanclar Birliği‘nin (KAV – Frankfurt) organizesinde düzenlenen geniş katılımlı toplantıda Frankfurt Havaalanı Federal Polis Teşkilatı „Bundespolizei“ ilk defa görev ve yetkileri hakkında göçmen kamuoyunu bilgilendirdi.

Frankfurt Havaalanı Federal Polis Teşkilatı „Bundespolizei“  Görev ve Yetkileri İle İlgili Kamuoyunu Bilgilendirdi

13 üllkenin diplomatik temsilcileri, çok sayıda yabancı STK temsilcilerinden müteşekkil 100‘den fazla katılımcının takip ettiği toplantıya Frankfurt Belediye Başkan yardımcısı ve Uyum Encümeni Dr. Nargess Eskandari-Grünberg ve Frankfurt Havaalanı Federal Polis Teşkilatı Başkanı Kerstin Kohlmetz birer selamlama konuşması yaptılar.

 

Dr. Nargess Eskandari-Grünberg konuşmasında Almanya’nın en büyük havaalanının Frankfurt’ta olması sebebiyle sınır güvenliğinden sorumlu Federal Poliş Teşkilatı’nın Frankfurt kentininde güvenliğı açısından önemli bir kuruluş olduğu, görev ve yetkilerinin toplum tarafından bilinmesi ve takdir edilmesi gerektiğini söyleyerek, Federal Polis Teşkilatının çalışma, görev ve yetkilerini kamuoyuna tanıtmak, görev yapan personelin kültürlerarası kompetanını artırmak için gösterdiği gayret ve çalışmaları desteklediğini söyledi.

Kerstin Kohlmetz, kendisine bağlı 3 bine yakın mensubu olan Frankfurt Havaalanı Federal Polis Teşkilatının federal yasalar ve uluslararası kural ve anlaşmaların kendisine verdiği görevleri büyük bir titizlikle yerine getirdiğini ve böylece ülke güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynadığını dile getirerek bu görevleri ifa esnasında haklı olarak kendilerine ulaştırılan suçlama ve şikayetleri ciddiye alarak en üst düzeyde inceleyerek sonuçlandırdıklarını söyledi. Aynı şekilde Frankfurt Türk Cami Dernekleri Çalışma Birliği Koordinatörü Dr. Hüseyin Kurt’un karşılaştiğı ve şikayet konusu olayında incelenerek sonuçlandırıldğını, ve bu süreçte oluşan diyalog ve işbirliği ortamında Federal Polis Teşkilat’ının görev ve çalışmaları ile ilgili Frankfurt ve çevresinde yaşayan ve sıklıkla Frankfurt havaalanı üzerinden seyahat eden göçmen kökenli insanların bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu konusunda fikir birliğine varılarak Frankfurt Yabancılar Meclisi ev sahipliğinde bu toplantının gerçekleştirildiğini söyledi.

Frankfurt Yabancılar Meclisi Başkanı Jumas Medoff, yaptığı kısa selamlama konuşmasında, davet icabet eden, çeşitli milletlere mensup multiplikatör STK temsilcileri ile 13 ülke diplomatik temsilcilerine teşekkür ederek, Frankfurt Yabancılar Meclisi ve faaliyetleri hakkında kısa bilgi verdi.

Camiler Birliği Kooordinatörü ve Frankfurt Yabancılar Meclisi üyesi Dr. Hüseyin Kurt yaptığı kışa konuşmada, „her musibette bir hayır vardır“ sözünü hatırlatarak, karşılaşılan olay ve krizlerin çözümü sürecinde işbirliği imkanları aradığını, geçmişte Frankfurt Emniyet Müdürlüğü ile olduğu gibi Frankfurt Havaalanı Federal Polis başkanlığı ilede benzeri şekilde işbirliği zemini oluştuğunu ve böylece sadece % 50´den fazlası göçmen kökenli olan Frankfurt´ta yaşayan insanların değil Almanya´nın genel güvenliği içinde önemli görevleri yerine getiren Federal Polis Teşkilatı’nın görev ve çalışmalarının toplum tarafından bilinmesi ve takdir edilmesi amacıyla bu toplantının düzenlendiğini dile getirerek, buna imkan ve onay veren teşkilat başkanı K. Kohlmetz´e teşekkür etti. Dr. H. Kurt Müslüman STK’lar olarak Frankfurt Havaalanı Federal Polis Teşkilatı mensuplarının kültürlerarası kopmpetanlarını artırma amaçlı eğitim faaliyetlerinin önemine değinerek, İslam çoğrafyası İslam ve Müslümanlar ile ilgili konularda iç perspektifden konulara yaklaşan eğitim vermeye katkıda bulunmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Toplantının ikinci bölümünde Frankfurt Havalimanı Federal Polis Teşkilatı üst düzey yetkilileri hemen hemen aynı alanda görev yapan Federal Polis Teşkilatı ile gümrük teşkilatının farklı görevlerini izahtan başlayarak, ana görevi sınır güvenliği olan „Bundespolizei“ in Frankfurt havaalınında yerine getirmek zorunda olduğu bilgiler hakkında yıllık istatistiki veriler ilede besleyerek kapsamlı bilgi verdiler. Bu görevlerin yerine getirilmesi esnasında şikayet konusu olabilecek prosedürlere ve gerekçelerine genişce yer verildi. Almanya‘ ya giriş, yani pasaport kontrolu süreci, niçin Almanya, AB ülkeleri ve İsviçre vatandaşları ile diğer üçüncü ülkeler diye ayrım yapıldığı, pasaport kontrolü esnasında nelerin kontrol edildıği, duruma göre niçin, ne gibi soruların sorulduğu konusunda geniş bilgi verildi. Vize yada vizesiz Almanya’ya giriş yapmak isteyen „üçüncü“ ülke vatandaşlarının ne gibi kontrol ve sorgulamalarla karşılaşabilecekleri, örnekleri ile detaylıca izah edildi. Niçin bazı ülkelerden Almanya’ya giriş yapanların daha sıkı kontrol ve denetime tabi tutuldukları konusunda bilgi verildi. İstanbul gibi bazı kıtalararası aktarmalı yolcuların çok olduğu destinasyonlardan gelen uçakların kapılarında niçin pasaport kontrolü yapılmasına gerek duyulduğu konusu genişce izah edildi. Temmuz 2023 itibarıyla Almanya´da uzun yıllar yaşayan ve oturum müsadesi olan, çipli biyometrik pasaporta sahip yolcuların Almanya, AB ülkeleri ve İsviçre vatandaşları gibi otomatik pasaport kontrol ünitelerinden seri şekilde Almanya‘ya giriş yapma imkanına kavuştukları bildirildi. Önümüzdeki dönemde pasaport kontrolünde yapılması planlanan muhtemel değişiklikler hakkında bilgi verildi.

Üç saatten fazla devam eden toplantının son bölümde, katılımcılar son derece kritik sorular sorma imkanı buldular. Bundesplizei yetkilileri tektek bu sorulara sabırla detaylı şekilde cevap verdiler. Bundespolizei yetkilileri Frankfurt Havaalanında başta pasaport kontrolü esnasında olmak üzere Federal Polis Teşkilatı ile ilgili haklı şikayetlerin, olayın olduğu mekan ve zaman, varsa uçuş numarası verilerek beschwerde.flughafen@polizei.bunde.de E-Mail adresine bildirilmesi ve şikayet konusu olayın kısa izah edilmesi durumunda söz konusu şikayetin en üst düzeyde incelenerek, sonucun şikayet sahibine bildirileceğini söylediler.

Ökkeş ToyÖkkeş Toy

avrupaolay.com'da İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni