SAĞLIK
Giriş Tarihi : 30-10-2022 14:08

Strube Vakfı iki yeni projeyle beşinci yılını kutluyor.

Leukämie-Lotse „Almanya´da Kanser Hastası Olmak“ Avrupa Merkez Bankası’nın [EZB-Europäischen Zentralbank] kredibilitesine ilişkin Avrupa İktisadi Araştırma Merkezi [ZEW-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung] ile ortak çalışma

Strube Vakfı iki yeni projeyle beşinci yılını kutluyor.

2017 yılında kurulan Strube Vakfı, bu yıl ekim ayında beşinci yılını kutluyor.

Jürgen Strube'nin eşi ve Karin Strube'nin annesi Brigitte Strube anısına, eşi ve kızı Strube tarafından kurulan vakfın odak noktasında ‘‘belirli kanser türleri hakkında bilgi vermek‘‘ yer alıyor. Bu amaçla vakıf, hazırladığı video içerikleriyle, kanser terapisi ve yardım önerileri hakkında bilgi ve tavsiyeler sunuyor.

Vakfın sağlık okuryazarlığını geliştirmeye yönelik araştırma projeleri, doktorlar ve bilim insanlarıyla iş birliği içinde yürütülmekte ve teşvik edilmektedir. Vakfın ikinci önemli odak noktası ise, Avrupa'da uyumu ve demokrasi anlayışını teşvik etmeye yönelik proje ve araştırmalardır.

‘‘Almanya’da Kanser Hastası Olmak!‘‘: Sağlık alanında dil engelini aşan proje!

Strube Vakfı’nın Türk-Alman Enstütüsü (DTI-Mannheim) ile ortaklaşa yürüttüğü proje, Türkçe konuşan göçmenlerin ve göç biyografisine sahip kişilerin, sağlık alanında yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Leukämie Lotse Platformu (www.leukemia-lotse.de) kan kanseri (lösemi) hastalığına yönelik bilgiler vermekte ve Almanya’da sağlık hizmeti alan hastaların ve hasta yakınlarının sağlık alanında yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda hedef kitlesini genişletmek isteyen Leukämie Lotse Platformu, pilot proje olarak, ‘‘Almanya’da Kanser Hastası Olmak!‘‘ çatısı altında, video içeriklerini Türkçe dilinde sunmaya başladı.

Karin Strube" Türkçe konuşan göçmenlerin ve göç biyografisine sahip kişilerin kanser, terapi yöntemleri ve yardım önerileri hakkında gerekli bilgileri almalarını engelleyen en önemli sorunun dil engeli olduğunu" dile getirirken; proje sorumlusu ve DTI araştırma görevlisi Gülsah Alkaya Saunders, “DTI olarak, göç geçmişi olan ve olmayan insanlar arasında kültürel, sosyal ve ekonomi alanlarında karşılıklı Strube Stiftung gGmbH Heilbronner Straße 150 70191 Stuttgart Tel: 0711 49004274 info@strube-stiftung.de www.strube-stiftung.de 29.10.2022 Michael Grabicki Hüttenmüllerstr. 5 67063 Ludwigshafen michael.grabicki@strube-stiftung.de 0621 69 98 67 0151 2571 9208 Gülsah Alkaya-Saunders guelsah.alkaya@dtı.mannheim.de anlayışa, birlikte yaşamaya ve çalışmaya katkıda bulunan projelere çok önem verdiklerini ifade ederken; özellikle sağlığımız söz konusu olduğunda, ihtiyaç duyulan yardımın ve bilginin ana dilde erişilir olmasının gerekliliğine inandıklarını ve bu nedenle bu projede Strube Vakfı ile çalışmaktan mutluluk duyduklarını" belirtti.

DTI gibi kuruluşlar, hedef gruplarının (göç geçmişi olan ve olmayan) güvenini kazandıkları ve onların ihtiyaçlarını ve kültürlerine daha iyi anlayabildikleri için, göç biyografisine sahip bireylerlere yönelik projelerde özel fırsatlara ve avantajlara sahiptir. Bu durum, göç geçmişi olan bireylerin “sağlık okuryazarlığının” geliştirilmesinde büyük önem taşımaktadır.

Kan kanseri (Lösemi) tanısı, hasta ve yakınlarının daha önce hakkında çok az şey bildikleri birçok karmaşık sorunla uğraşmak zorunda kalması anlamına gelir. Hastalığın etkilerini ve tedavi önerilerinin arka planını anlamak genellikle karmaşık ve zordur. Ancak basit ifadelerle anlatılan açıklayıcı bilgilerle, terapi süreci hasta ve yakınları için daha anlaşılabilir hale getirilebilir ve bu terapi sürecinin daha iyi yönetilmesini sağlar. Bu hastalıkla mücade edenler için, odak noktası sadece hastalığa özgü konular değildir. Bu bireyler ayrıca sosyal, ekonomik, mesleki ve ailevi zorluklarla karşı karşıyadır ve terapiye bir an önce başlanmasının aciliyeti nedeniyle de, genellikle tüm bu gereksinimlerle başa çıkmak için yeterli zamanları yoktur.

Bu nedenle Strube Vakfı, Stuttgart'taki Robert Bosch Hastanesi ile iş birliği içinde “Leukämie Lotse” bilgi platformunu kurmuştur. Burada, bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiler, daha anlaşılır bir şekilde açıklanmaktadır. Bu bilgi platformu, uzman doktor, bilim insanları ve bu hastalıktan etkilenen bireylerin birlikte çalışmasıyla sürekli olarak genişletilmektedir.

Onkoloji uzmanlarıyla iş birliği içinde Türkçe dilinde hazırlanan ilk videolar internette yayınlanmaya başlandı.

Hazırladıkları içerikleri, web sitesi, podcast ve youtube videoları gibi farklı formatlarda hasta ve yakınlarına sunduklarını ifade eden Karin Strube, özellikle Strube Stiftung Leukämie Lotse youtube kanalında yayınlanan videolarının çok etkili olduğunu ve geniş bir izlenme oranı olduğunu dile getirdi.

Karin Strube Leukämie Lotse Youtube kanalının, Temmuz 2019'da oluşturulduğundan beri 200.000'den fazla görüntüleme elde ettiğini ve toplamda, bu videoların 15.000 saatten fazla izlendiğini belirtirken; her yeni filmde abone sayısının da artığını sözlerine ekledi. Vakıf, youtube kanalında her hafta yeni bir film yayınlamayı planlıyor.

Yüksek enflasyon dönemlerinde Avrupa Merkez Bankası'nın [AMB] güvenilirliğine/kredilibitesine ilişkin Avrupa İktisadi Araştırma Merkezi [AİAM] ile ortak çalışma.

Avrupa İktisadi Araştırma Merkezi [AİAM] tarafından yapılan son çalışmalar, yüksek enflasyon dönemlerinde Avrupa Merkez Bankası'nın[AMB] kredibilitesini mercek altına aldı. Strube Vakfı tarafından finanse edilen bu araştırma çalışmaları, Avrupa Merkez Bankası'nın mevcut eylemlerine eleştirel bir gözle bakıyor. AİAM ekonomisti Profesör Friedrich Heinemann'a göre, AMB şu anda 1998'deki kuruluşundan bu yana "en zor dönemden" geçiyor. Dalgalanmalarla ve belirsizliklerle devam eden bir para politikasının hüküm sürdüğü bu dönemde, AMB’nın istikrar vaadinin güvenilirliği tartışmalara neden olmaktadır. Para politikasının güvenilirliğinin, tehditkâr bir mali baskı ve hakimiyetle zedelendiğini dile getiren Heinemann şöyle devam etti: "AMB, yüksek borçlu Euro üyesi ülkelerin maliye politikalarını dikkate alarak para politikası özerkliğinden büyük ölçüde feragat etmiştir."

Bu durumun, diğer hususların yanı sıra, AMB 'nin Euro ülkeleri arasındaki haksız faiz oranı farklılıklarına karşı giderek daha kararlı bir şekilde hareket etmesinde de görülebilmediğini belirten Heinemann, ayrıca AMB alımlarının artık AMB sermaye anahtarına uygun olarak yapılmamasını da eleştirdi. Heinemann, örneğin, İtalyan devlet tahvillerine önemli ölçüde ağırlık verildiğini, Euro devletlerini neredeyse her fiyattan likit tutmaya yönelik örtülü garantileriyle banka, seçmenler ve politikacılar için popülist ekonomik ve mali politikalar izlemeye yönelik teşvikler yarattığına dikkat çekti.

AİAM ekonomisti, AMB'nın temel görevi olan fiyat istikrarının ötesinde ekonomik ve sosyal hedeflerin çok daha önemli hale gelmesini son derece endişe verici olarak değerlendiriyor. Heinemann, genel olarak AMB, yüksek borçlu Euro ülkelerinin maliye politikası koşullarını dikkate alarak, hareketleri giderek sınırlanan bir merkez bankası görüntüsü verdiğini ve Euro bölgesinde enflasyonun dramatik bir şekilde yükselmesinden bu yana alınan tereddütlü para politikası kararlarının da bunu gösterdiğinin altını çizdi.

AİAM ekonomisti: Avrupa Merkez Bankası yanlış tahminlerle yüzleşmeli!

Heinemann bütün bu olumsuzluklara rağmen, AMB'nin "fiili bağımsızlığı konusunda artan şüpheleri ortadan kaldırması" için olanaklar olduğuna da değindi ve bunun için Merkez Bankası'nın enflasyona ilişkin sistematik olarak yanlış olan tahminlerini ve faiz oranlarındaki geç geri dönüşün nedenlerini anlaşılır bir şekilde ele alması gerektiğini vurguladı. ABM'nın ayrıca Euro ülkeleri arasındaki faiz oranı farklılıklarını kontrol altına almak için elindeki araçları "sadece çok acil durumlarda" kullanacağını daha açık bir şekilde ifade etmesi gerektiğini belirtken, bu araçların "ulusal hükümetlere ya da Avrupa kurumlarına kalıcı olarak yüksek kamu açıkları için açık çek vermediğine" dair inandırıcı sinyaller verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Strube Vakfı tarafından yürütülen bu araştırma projeleri, krizle dolu para politikasından çıkış yollarını göstermeyi planlıyor. Jürgen Strube, Brezilya'daki yüksek enflasyonla ilgili mesleki deneyimine atıfta bulunarak, "enflasyon beklentisinin" Avruva Birliği halklarında kök salmaması için Avrupa Merkez Bankası'na güven konusunda yoğun bir kampanya yürütülmesi gerektiğini vurguluyor.

Strube Vakfı

Strube Vakfı, 2017 yılında Jürgen Strube'in eşi ve Karin Strube'nin annesi Brigitte Strube anısına kurulmuştur. Vakfın odak noktalarından biri, kan kanseri (lösemi) gibi çeşitli kanser türlerinin yanı sıra nadir hastalıklarla ilgili bilgiler ve bu h astalıklarla ilgili terapi, tedavi yöntemleri ve destek hizmetleri hakkındaki konuları ve tavsiyeleri içeren bilgiler sağlamaktır. Vakıf, doktorlar ve bilim insanları ile iş birliği içinde olup, sağlık yetkinlğini geliştirmeye yönelik araştırma projelerini desteklemektedir. BASF İcra Kurulu ve Denetim Kurulu Başkanı olan Jürgen Strube, Avrupa dışında ailesiyle birlikte uzun yıllar geçirdi. Fizikçi olan Karin Strube de, tıpkı babası gibi uzun yıllar yurt dışında çalıştı. Kendi kişisel deneyimlerden yola çıkan Karin ve Jürgen Strube, farklı Avrupa kültürlerine ve yaşam tarzlarına karşı güçlü bir sevgi geliştirdi. Bu nedenle, vakıf, Avrupa'da uyumu ve demokrasi anlayışını teşvik edecek proje ve araştırmaları desteklemektedir.

Daha fazla bilgi için: www.strube-stiftung.de

Ökkeş ToyÖkkeş Toy

avrupaolay.com'da İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni