EĞİTİM
Giriş Tarihi : 18-12-2022 21:55

Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar'ın kaleminden yeni kitap

Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar’ın Almanca olarak kaleme aldığı “Kur’ân İlimleri. ʿUlūmu’l-Ḳurʾān” adlı eseri yayınlandı

Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar'ın kaleminden yeni kitap

Merkezi Mannheim’da bulunan ve bünyesinde Avrupa’nın en büyük İslâm kütüphanesini barındıran İslâm Araştırmaları ve Kültürlerarası İşbirliği Enstitüsü (İFİS&İZ), kendi yayınevi olan İFİS&İZ Publications tarafından yayınlanan yeni bir kitapla okurun karşısına çıkmanın sevincini yaşıyor. “Kur’ân İlimleri. ʿUlūmu’l-Ḳurʾān” başlığı altında yayınlanan 676 sayfalık eser, kapsamında Kur’ân ve tefsirine dair çalışmaların yayınlanacağı “Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları” serisinin ilk eserini teşkil etmektedir

İFİS&İZ’in kurucu başkanı olan Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar tarafından kaleme alınan eserde, Kur’ân’ın aslına uygun olarak anlaşılması ve sağlıklı bir şekilde yorumlanması adına gerekli olan yöntem ve ilimlerin neler olduğu irdelenmektedir. Bu bağlamda öncelikle ilahî vahiy, Kur’ân’ın inişi, içeriği ve tarihi hakkında temel bilgiler verilmektedir. Akabinde klasik ve çağdaş kaynakların verileri ışığında Kur’ân’ın aslına uygun anlaşılmasına hizmet eden ve ilahî mesajın üslûp ve inceliklerini ortaya koyan en önemli Kur’ân ilimleri farklı açılardan incelenerek 26 ana bölüm halinde ele alınmaktadır. Tefsir ilmine tahsis edilen son iki bölümde ise İslam’ın özüne uygun olarak kavranılmasında vazgeçilmez konuma sahip olan ilk nesillerdeki tefsir faaliyetleri ve zaman içerisinde rivayet, dirayet, fıkhî ve tasavvufî tefsirler şeklinde ortaya çıkan temel tefsir çeşitleri tanıtılmaktadır.