EKONOMİ
Giriş Tarihi : 17-05-2023 14:17

Türkiye'de nüfusun yüzde 15,2'sini gençler oluşturuyor

Türkiye'de geçen yıl itibarıyla 12 milyon 949 bin 817 genç bulunuyor. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,2'sine karşılık geliyor.

Türkiye'de nüfusun yüzde 15,2'sini gençler oluşturuyor

Türkiye İstatistik Kurumunun "İstatistiklerle Gençlik 2022" araştırmasına göre, nüfusun yüzde 15,2'sini 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturdu.

Ülke genelindeki genç sayısı 12 milyon 949 bin 817 kişi olarak hesaplanırken, bunun yüzde 51,2'si genç erkek, yüzde 48,8'i ise genç kadın nüfus olarak kayıtlara geçti.

Nüfus projeksiyonlarında, genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının, 2030'da yüzde 14, 2040'ta yüzde 13,4, 2060'ta yüzde 11,8 ve 2080'de yüzde 11,1'e gerileyeceği öngörüldü.

Türkiye'nin genç nüfus oranının Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü. AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2022 yılında genç nüfus ortalaması yüzde 10,5 oldu.

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 22 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 21,7 ile Şırnak ve yüzde 21,1 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 12,3 ile Muğla ve Balıkesir, yüzde 12,7 ile Ordu, yüzde 12,8 ile Tunceli, Sinop ve Kırklareli olarak sıralandı.

Türkiye'de yükseköğretimde net okullaşma oranı geçen yıl itibarıyla kadınlarda yüzde 49,2, erkeklerde yüzde 40,3 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik 2022" araştırmasına göre, ülkede 2020-2021 öğretim yılında yüzde 44,4 olan yükseköğretim net okullaşma oranı, 2021-2022 öğretim yılında yüzde 44,7'ye yükseldi. Erkeklerde bu oran yüzde 40,5'ten yüzde 40,3'e düşerken kadınlarda yüzde 48,5'ten yüzde 49,2'ye çıktı.

Yaş grubuna göre incelendiğinde, 2022'de genç nüfusun yüzde 29,7'sinin 15-17, yüzde 19,1'inin 18-19, yüzde 30,2'sinin 20-22 ve yüzde 21'inin 23-24 yaş grubunda yer aldığı görüldü.

2019-2021 yılları "Hayat Tabloları" dikkate alındığında, doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye geneli için 77,7, erkekler için 75 ve kadınlar için 80,5 yıl olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki gençler için kalan yaşam süresinin ortalama 63,6 yıl, erkekler için 61 yıl ve kadınlar için 66,4 yıl olduğu görüldü. Diğer bir ifadeyle, 15 yaşına ulaşan genç kadınların genç erkeklerden ortalama 5,4 yıl daha fazla yaşayacağı tahmin edildi.

Genç nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olması dikkati çekti.

Genç erkek nüfusun 2022'de yüzde 96,3'ünün hiç evlenmediği görülürken yüzde 3,6'sının evli, yüzde 0,1'inin boşanmış olduğu kayıtlara geçti. Genç kadın nüfusun ise yüzde 85,8'inin hiç evlenmemiş, yüzde 13,7'sinin evli, yüzde 0,4'ünün ise boşanmış olduğu görüldü.

Gençlerde iş gücüne katılma oranları

Hanehalkı İş Gücü Araştırması sonuçlarına göre, gençlerde iş gücüne katılma oranı 2021'de yüzde 41,7 iken geçen yıl yüzde 43,8 oldu. Genç erkeklerde bu oran yüzde 56,2, genç kadınlarda yüzde 31 olarak hesaplandı.

Gençlerde işsizlik oranı 2021'de yüzde 22,6 iken 2022'de yüzde 19,4 olarak kayıtlara geçti. Genç erkeklerde işsizlik oranı 2021'de yüzde 19,4 ve 2022'de yüzde 16,4 oldu. Genç kadınlarda bu oran 2021'de yüzde 28,7 iken geçen yıl yüzde 25,2 olarak belirlendi.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı geçen yıl yüzde 24,2 oldu. Bu oranın genç erkeklerde yüzde 16,4, genç kadınlarda yüzde 32,3 olduğu görüldü.

Genç nüfusun istihdam oranı 2021'de yüzde 32,2 iken 2022'de yüzde 35,3'e yükseldi. Bu oran genç erkeklerde 2021'de yüzde 42,8 iken 2022'de yüzde 46,9'a, genç kadınlarda yüzde 21,2'den yüzde 23,2'ye çıktı.

Sektörlere göre incelendiğinde, istihdam edilen gençlerin 2022'de yüzde 15,1'inin tarım, yüzde 31,4'ünün sanayi, yüzde 53,5'inin ise hizmet sektörlerinde yer aldığı görüldü.

İstihdam edilen genç erkeklerin yüzde 14'ü tarım, yüzde 36,7'si sanayi, yüzde 49,3'ü hizmet sektöründe yer aldı. Genç kadınların yüzde 17,5'inin tarım, yüzde 20,3'ünün sanayi, yüzde 62,2'sinin hizmet sektöründe çalıştığı belirlendi.

Gençlerde mutluluk kaynağı sağlık

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre, 2022'de 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerden kendini mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 49,7 iken, kendini orta seviyede mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 34,5, kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 15,9 oldu.

18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 47,9 olarak belirlendi.

Kendini mutlu hissettiğini söyleyen 18-24 yaş grubundaki genç erkek nüfusun oranı yüzde 44,1 iken genç kadın nüfusun oranı yüzde 51,9 olarak hesaplandı.

2022'de gençlerin mutluluk kaynağı olan değerlerde ilk sırayı yüzde 43,8 ile sağlık aldı. Bunu yüzde 23,4 ile başarı, yüzde 15,5 ile sevgi izledi.

Mutluluk kaynağı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde yüzde 39,4 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu yüzde 27,9 ile başarı ve yüzde 17 ile para takip etti.

Genç kadınlarda ise yüzde 48,3 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu yüzde 21,6 ile sevgi, yüzde 18,6 ile başarı izledi.

Geçen yıl gençlerin yüzde 82,4'ü işinden, yüzde 52,9'u elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı yüzde 82,5, kazançtan memnuniyet oranı yüzde 55,4 olurken genç kadınlarda bu oranlar yüzde 82,2 ve yüzde 48,2 olarak gerçekleşti.

Gençlerin yüzde 67'si şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtirken, bu oran genç erkeklerde yüzde 65,6, genç kadınlarda yüzde 68,5 olarak kayıtlara geçti.

Genç nüfusun genel sağlık durumundan memnuniyet oranı ise 2021'de yüzde 83,5 iken 2022'de yüzde 84,8'e yükseldi. Bu oran geçen yıl genç erkeklerde yüzde 89,9, genç kadınlarda yüzde 79,5 oldu.

Gençler en fazla yaralanma ve zehirlenme sonucu hayatını kaybetti

Ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre, 2021 yılında ölen 15-24 yaş grubundaki gençlerin yüzde 38,2'si dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle yaşamını yitirdi. İkinci sırada yüzde 8,2 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, üçüncü sırada yüzde 7,7 ile sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları takip etti.

Ölüm nedenleri cinsiyete göre incelendiğinde, dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle hayatını kaybeden genç erkeklerin oranı yüzde 42,3, genç kadınların oranı yüzde 28,3 oldu. İyi huylu ve kötü huylu tümörler nedeniyle hayatını kaybeden genç erkeklerin oranı yüzde 6,9, genç kadınların oranı yüzde 11,4 olarak kaydedildi.

İnternet kullanım oranları

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, internet kullanım oranı 16-24 yaş grubundaki genç nüfusta 2021'de yüzde 97,1 iken 2022'de yüzde 96,9 oldu.

İnternet kullanım oranı, genç erkeklerde 2021'de yüzde 98,4 iken 2022'de yüzde 97,6'ya düştü. Genç kadınlarda ise 2021 yılında yüzde 95,6 iken 2022'de yüzde 96,1'e yükseldi.

Ökkeş ToyÖkkeş Toy

avrupaolay.com'da İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni